PLANNING

OKRA WATOU

Open Kristelijk Respectvol Actief

Dinsdag 17 december 2019:


13.30u.:  KERSTFEEST

in De Bollaard.


Zie maandbrief december.

JAARPROGRAMMA 2020


ligt momenteel nog niet vast.